Utvidet gode gode resultater ved hjelp av mini-gastrisk unngå Overvekts-Operasjoner

Vektproblemer blir „morbid” nar det nar nivaet pa a oke sjansen for en eller flere vektproblemer, lignende velv?reforhold eller alvorlige helsemessige forhold (ogsa identifisert som medmorbiditeter) som kan resultere i muligens alvorlig kroppslig funksjonshemming eller til og med tap av liv. rnrnWeight tap kirurgi er hoved medisinske prosedyrer. Dens eskalerende bruk for a behandle morbid a v?re overvekt er resultatet av noen fa variabler: Var nyeste kunnskap om de betydelige helsemessige utfordringene av morbid fedme, er relativt liten trussel og problemer med teknikkene sammenlignet med ikke a ha kirurgi og ineffektivitet av nyere, ikke-kirurgiske mater a skape vedvarende pounds tap.

Dette nettstedet vil gi nyttig informasjon om de ekstra fordelene og fallgruvene til vektnedgang kirurgisk prosedyre. Likevel, den beste maten a fa en hel evaluering av din lidelse pa er a planlegge en okt for a finne ut om pounds nedturoperasjon kan v?re en losning for deg. Hvis du kan v?re sykelig overvektig, gir vi et livstids-transformerende alternativ bare for deg! Du ma aldri bry deg med de odeleggende psykologiske, sosiale og kroppslige konsekvensene av gjenv?rende morbid overvekt lenger. Hvis tradisjonelle diettprogrammer har mislyktes, og du er hundre kilo eller mye mer om det gode systemet ditt, kan gastroplastiske medisinske prosedyrer stotte deg for a eliminere kroppsvekt og beholde den. rnrn Med gastroplastiske medisinske prosedyrer, kan du sist men ikke minst vurdere a regulere din generelle helse! rnVi har effektivt gjort overvektsoperasjon (eller ellers kjent som abdomen stifting) pa mange klienter som deg. Vart omsorgsfulle team vil velge tiden for a avklare det gastroplastiske handlingsforlopet, og hjelpe deg med a forsta hva magehefting er og hvordan det fordeler deg.

 • Kosmetisk kirurgi og kosmetiske behandlinger
 • Kirurgisk behandling og skjonnhetsprosedyrer
 • Plastikkirurgi sammen med skjonnhetsbehandlinger
 • Kosmetisk kirurgi sammen med skjonnhetsprogrammer
 • Plast kosmetisk kirurgi ogsa skjonnhet kirurgi
 • Plast kosmetisk kirurgi pluss kosmetisk kirurgi
 • Kosmetisk plastikkirurgi og deretter kosmetiske mater

Til slutt kan du fa pounds tap kirurgiske prosedyrer du har tjent fra en dyktig og utdannet bariatric kirurg. rnrnVi kan hjelpe deg med a bo et mye sunnere, lykkeligere liv. Fa tak i var arbeidsplass for oyeblikket for mye mer informasjon om gastroplastisk kirurgisk prosedyre. rnBariatrisk operasjon er et stort stadium – og vi gastrisk bypass operasjon er oppfort her for a gjore det mulig for deg a velge. du ma v?re kunnskapsrik om at det vi presenterer er en kirurgisk vektreduksjonsmetode.

For a ga etter risikoen for at du samarbeider i programmet, ma vi vite noen forsikringsinformasjon. Avdelingen for bariatrisk operasjon vil ikke bruke denne informasjonen pa annen mate enn de bruksomradene som er angitt nedenfor. rnrnAlle innkomne fakta blir betraktet som konfidensielle og vil derfor ikke bli gitt til noen. rnrnThe Division of Bariatric Medical prosedyrer vil bruke folgende data for a etablere forsikringsplan dekning for den kirurgiske overvekt nedgangsprosessen.

Kirurgisk behandling eller skjonnhetsmetoder

Det er ingen forpliktelser for deg, den berorte personen. Dette er rett og slett en pre-sertifisering tiln?rming. rnrnVennligst merk! De fleste forsikringsselskaper krever at en bestemt person skal v?re minst hundre lbs rundt fett for a bli ansett for denne behandlingen. RNA-panelet av eksperter samordnet av National Institutes of Wellness (NIH) konkluderte med at gastroplasty er en praktisk, meningsfylt mate a skaffe signifikant pounds tap pa. NIH peker pa unormal overflodig vekt a skaffe seg som et faresporsmal ved a skaffe hjerte- og karsykdommer, hoy blodstamme, diabetesproblemer og leddgikt, sa vel som livmor og bryst flest kreft, gallestein og leversykdom. rnrnA undersokelse sitert i New England Journal of Medicine indikerte at alvorlig kroppsvekt gevinst er a skylde for forti prosent av hjertesykdom hos kvinner i alle aldre. Jenter femten til 29 prosent over sine fascinerende vekter hadde 80 prosent ekstra hjertesykdom, og disse menneskene 30% eller mer over sine store vekter hadde noen fa ganger den vanlige risikoen. rnrnGastroplasty har bekreftet nyttig for a redusere disse og andre farer involvert i a v?re overvektig.

For eksempel er magehesting produktiv for a redusere hypertensjon, og mange gastroplastiske klienter som har vokst opp diabetesproblemer, trenger ikke mer insulinbehandling etter at de har kommet tilbake fra medisinsk senter. Med en eksepsjonell regional teknikk til overordnet helseoppl?ring, utdanning og l?ring og levering, er Texas Tech College Helse- og treningsvitenskapsmedisin det montering som de ulike krever av et variert omrade.

 • Kirurgisk behandling og deretter skjonnhetsprogrammer
 • Kosmetisk plastikkirurgi sammen med kosmetisk kirurgi
 • Kirurgisk behandling eller skjonnhetsveier
 • Kirurgisk behandling og ogsa kosmetiske trinn
 • Plastikkirurgi og ogsa skjonnhetstrinn
 • Kirurgisk behandling ogsa skjonnhetstrinn
 • Kirurgisk behandling eller skjonnhetsmater